بایگانی‌های شهرسازی - شهرداری اهرم (تنگستان)

10بهمن
طرح ممیزی املاک شهر اهرم

طرح ممیزی املاک شهر اهرم

در این طرح ممیزین شهرداری اهرم که دارای کارت شناسایی عکسدار ممهور به مهر شهرداری هستند به منازل مسکونی ، واحد های تجاری یا صنعتی شما مراجعه و در حضور شما ملک یا واحد تجاری یا صنعتی را از لحاظ عمرانی و ساخت ، ممیزی ( متراژ و برآورد ) خواهند نمود. شهروندان گرامی : […]