بایگانی‌های خدمات شهری - شهرداری اهرم (تنگستان)

11آذر
🔹عملکرد واحد خدمات شهری و فضای سبز شهر اهرم در هفته ای که گذشت

🔹عملکرد واحد خدمات شهری و فضای سبز شهر اهرم در هفته ای که گذشت

🔹عملکرد واحد خدمات شهری و فضای سبز شهر اهرم در هفته ای که گذشت ۱- شستشوی خیابانها و معابر سطح شهر ۲- شستشو گلزار شهدا و شهداگمنام ۳- شستشو و نظافت کانالهای سطح شهر ۴- هرس کردن درختهای سطح شهر ۵- لوله کشی جدید آب دربلوار آبگرم از میدان پاسداران جهت آبیاری فضای سبز آبگرم […]